Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Wypowiedzenie umowy OC – kiedy i w jaki sposób?

Najczęściej z polisy rezygnuje się przed końcem okresu ochrony, ale nie tylko - wypowiedzenie umowy OC jest możliwe w kilku przypadkach. Jeśli nie chcemy kontynuować umowy w danym towarzystwie ubezpieczeniowym. Umowę ubezpieczenia OC można wypowiedzieć w dowolnym momencie jej trwania, ale rozwiąże się z ostatnim dniem okresu, na który została zawarta. Dzięki wypowiedzeniu umowa OC nie odnowi się automatycznie na kolejne 12 m-cy.

Z wypowiedzeniem ubezpieczenia OC mamy do czynienia również w sytuacji zakupu samochodu. Umowę ubezpieczenia OC nabywca samochodu może wypowiedzieć w dowolnym momencie jej trwania. Umowa zostanie rozwiązana z dniem wskazanym w wypowiedzeniu lub dniem nadania.

 

Wypowiedzenie umowy OC przed upływem okresu ochrony

Jeśli okres obowiązywania twojej aktualnej polisy się kończy, to dobry moment na wypowiedzenie umowy OC. Jeśli myślisz o zmianie ubezpieczyciela? Możesz złożyć wypowiedzenie OC przed końcem okresu ochrony – to najbardziej popularny i typowy sposób rezygnacji z umowy. Pamiętaj, że powinieneś dostarczyć swojemu ubezpieczycielowi odpowiedni dokument najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu ochrony – w przeciwnym razie towarzystwo automatycznie przedłuży twoją umowę OC. Nie zwlekaj też z wykupieniem polisy w innym zakładzie, bo za każdy dzień braku ochrony zapłacisz karę do UFG.

Poza kilkoma wyjątkami, umowa ubezpieczenia OC przedłuża się automatycznie. Dlatego jeżeli planujesz zmianę ubezpieczyciela, musisz pamiętać, aby w odpowiednim terminie złożyć wypowiedzenie OC.

 

Kiedy złożyć wypowiedzenie OC?

Zgodnie z art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, wypowiedzenie OC należy złożyć najpóźniej na dzień przed końcem trwania ochrony. Lepiej o tym nie zapominać! Wystarczy, że złożymy wypowiedzenie OC w tym samym dniu, w którym ochrona się kończy, a ubezpieczyciel już może domagać się od nas zapłaty za automatycznie wznowione ubezpieczenie OC. Jest tylko jeden przypadek, w którym możemy się „spóźnić” z wysyłką dokumentu – jeśli dzień przed końcem trwania ochrony wypada akurat w dzień ustawowo wolny od pracy.

 

Kiedy polisa wznawia się automatycznie (i potrzebne jest wypowiedzenie OC)?

Polisa OC jest automatycznie przedłużana na kolejny rok w przypadku, kiedy to Ty ją wykupiłeś (a nie np. poprzedni właściciel auta) i opłaciłeś pełną składkę. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, a chcesz zmienić ubezpieczyciela, musisz złożyć w swoim obecnym towarzystwie wypowiedzenie OC. Umowa ubezpieczenia nie wznowi się, jeżeli dostałeś ją wraz z autem albo nie zapłaciłeś którejś raty.

 

Wypowiedzenie umowy OC przy podwójnym ubezpieczeniu

Kupiłeś nową polisę, a zapomniałeś zrezygnować ze starej? Nie martw się. Wypowiedzenie umowy OC jest możliwe także w sytuacji tzw. podwójnego ubezpieczenia. Złóż je, a zapłacisz jedynie za okres ochrony od przedłużenia do dnia, w którym nastąpiło wypowiedzenie umowy OC. Pamiętaj tylko, że w takich przypadkach stosowany jest inny wzór dokumentu.

 

Wypowiedzenie umowy OC zbywcy pojazdu

Jeżeli kupiłeś używany samochód, możesz korzystać z polisy OC poprzedniego właściciela aż do końca okresu ochrony przewidzianego w umowie (uwaga! Umowa ubezpieczenia nie przedłuży się potem automatycznie). Oczywiście, możesz też wykupić własne OC, a z polisy zbywcy zrezygnować. Wypowiedzenie umowy OC zbywcy pojazdu jest możliwe do końca trwania umowy ubezpieczenia. Składając je, powinieneś pamiętać o dołączeniu umowy zakupu auta.

 

Wypowiedzenie umowy OC po wyrejestrowaniu pojazdu

Wypowiedzenie umowy OC auta na skutek jego wyrejestrowania najczęściej wiąże się z utratą pojazdu – kradzieżą lub przekazaniem do złomowania. Bywa też, że pojazd jest sprzedawany za granicę. Wówczas również możesz wypowiedzieć umowę OC. Nie zapomnij, by w takiej sytuacji przedstawić ubezpieczycielowi dokumenty potwierdzające wyrejestrowanie pojazdu.

 

Wypowiedzenie umowy OC – jak to zrobić?

Wypowiedzenie umowy OC należy złożyć na piśmie, ale niekoniecznie osobiście. Równie dobrze możesz przesłać podpisany własnoręcznie skan dokumentu w wiadomości e-mail. O dacie złożenia wypowiedzenia decyduje dzień, w którym dokument został dostarczony towarzystwu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której wypowiedzenie umowy OC zostało wysłane pocztą – wtedy liczy się data stempla pocztowego. Pamiętaj o skorzystaniu z odpowiedniego formularza!

 

Jakie informacje zawiera wzór wypowiedzenia umowy OC?

Wiele osób, które chcą zmienić ubezpieczyciela i kupić polisę OC w innym towarzystwie ubezpieczeniowym, obawia się formalności z tym związanych. Tymczasem tego rodzaju procedura nie jest skomplikowana. Jeśli tylko będziemy pamiętać o podstawowych zasadach i terminach, możemy zmienić OC szybko i skutecznie. Potrzebny nam jednak będzie wzór wypowiedzenia umowy OC.

 

Jak złożyć wypowiedzenie OC?

Żeby złożyć wiążące wypowiedzenie OC, wystarczy wypełnić i podpisać odpowiedni formularz (dostępny na stronie ubezpieczyciela). Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC powinno mieć formę pisemną oraz zawierać takie informacje jak:

  • nazwa i adres towarzystwa ubezpieczeń;
  • dane osoby wypowiadającej umowę OC (imię, nazwisko, adres);
  • dane pojazdu, którego dotyczyła umowa (numer rejestracyjny, marka);
  • numer wypowiadanej polisy;
  • podstawę prawną zgodnie z którą składana jest rezygnacja (art.28, art.28a, art.31 Ustawy o Ubezpieczeniach Obowiązkowych)
  • odręczny podpis wypowiadającego;
  • okres ubezpieczenia.

Wypowiedzenie OC trzeba następnie dostarczyć do towarzystwa, składając je w oddziale firmy albo u agenta, bądź też przesyłając druk pocztą lub kurierem. Niektóre firmy ubezpieczeniowe akceptują też zeskanowane wypowiedzenie OC przesłane e-mailem lub faksem.

 

Skąd wziąć wzór wypowiedzenia umowy OC?

Wzór wypowiedzenia umowy OC możemy znaleźć na kilka sposobów. W Internecie zamieszczonych jest wiele tego rodzaju dokumentów, które możemy bezpłatnie pobrać. Na niektórych stronach internetowych są nawet dostępne dedykowane generatory wzorów wypowiedzenia umowy OC. Taki system zapyta nas o dane niezbędne do uzupełnienia wniosku, a następnie automatycznie wygeneruje gotowy dokument, który możemy przesłać pocztą, faksem lub mailem bądź też złożyć osobiście w placówce ubezpieczyciela.

Większość towarzystw ubezpieczeniowych zamieszcza wzór wypowiedzenia umowy OC także na swoich stronach internetowych. Dokument jest zazwyczaj przygotowany w formacie Word lub PDF, wystarczy go tylko pobrać, wydrukować, uzupełnić i przekazać naszemu dotychczasowemu ubezpieczycielowi. Wzór wypowiedzenia umowy OC jest dostępny również u agentów ubezpieczeniowych lub w siedzibie towarzystwa.

 

Jakie dane są potrzebne do uzupełnienia wzoru wypowiedzenia umowy OC?

Wzór wypowiedzenia umowy OC jest podobny w przypadku wszystkich towarzystw. Najważniejsze jest, aby we wniosku zawrzeć miejscowość i datę, a następnie podać dane ubezpieczyciela (nazwę i adres zakładu ubezpieczeń) oraz dane ubezpieczonego. Chodzi o imię i nazwisko, adres i dane pojazdu (marka, typ, model, numer rejestracyjny). Zazwyczaj należy także podać numer i serię naszej dotychczasowej polisy.

Równocześnie w każdym wzorze wypowiedzenia umowy OC znajdziemy treść oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia. W przypadku rezygnacji z OC przed upływem ważności umowy, jest to zwykle następujący tekst:

„Zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124 poz. 1152 z późn. zm.) wypowiadam umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych o następującym numerze polisy …”.

Ubezpieczeni mogą powoływać się także na inne artykuły ustawy. W zależności od okoliczności wypowiedzenia będą to np. art. 31 (gdy umowę wypowiada nabywca używanego pojazdu) i 28a (gdy wypowiedzenie jest składane w związku z podwójnym ubezpieczeniem).

Podsumowując, wzór wypowiedzenia umowy OC jest dostępny w Internecie, m.in. można go pobrać ze stron internetowych ubezpieczycieli. We wniosku należy zawrzeć dane zakładu ubezpieczeniowego, dane właściciela polisy oraz podstawowe informacje o ubezpieczonym pojeździe. Pamiętajmy tylko, że aby wypowiedzenie było skuteczne, należy je złożyć nie później niż na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia.

 

uniwersalne wypowiedzenie ocMateriał ze strony AXA DIRECT

ubezpieczenia rzeszów

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?