Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

OFERTA UBEZPIECZEŃ

Biuro ubezpieczeń Jan i Michał Majnusz w Rzeszowie proponuje aktualnie swoim Klientom następujące rodzaje ubezpieczeń: 

 • Komunikacyjnych OC, AC, NNW

 • Budynków i budowli, oraz mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

 • Ubezpieczenia OC w życiu prywatnym

 • Domów i mieszkań

 • Ubezpieczenia pakietowe Hestia Biznes,

 • Ubezpieczenia pakietowe Hestia 7, Hestia 1

 • Ubezpieczenia pakietowe Moja Firma

 • Ubezpieczenia pakietowe Hestia Podróże 
  - ubezpieczenia dla osób wyjeżdżających za granicę
  (również z tyt. wykonywania pracy)

 • Grupowe pracowników i ich rodzin

 • Ubezpieczenia na życie Altima na 100 000 zł za 120 zł / rok

UBEZPIECZENIA  PODMIOTÓW  GOSPODARCZYCH

 • Maszyn i urządzeń od uszkodzeń

 • Sprzętu elektronicznego i komputerowego

 • Mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz wandalizmu

 • Odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

 • Odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia

 • Odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu

 • Ryzyk budowlanych

 • Ryzyk montażowych

 • Mienia od wszystkich ryzyk

 • Towarów przewożonych w ruchu krajowym i zagranicznym (cargo)

 • Odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora w kraju i za granicą

 • Szyb od stłuczenia

 • Następstw nieszczęśliwych wypadków

UBEZPIECZENIA  FINANSOWE

 • Gwarancji wadialnych, dobrego wykonania, rękojmi, kredytu kupieckiego

Licząc na zainteresowanie naszą ofertą, oczekujemy informacji dotyczących rodzaju i zakresu ryzyk, a także bliższych danych dotyczących sum ubezpieczeniowych, by móc opracować i przedstawić program ubezpieczeniowy najbardziej odpowiadający Państwa potrzebom.

 

Zapraszam chętnych do współpracy agentów ubezpieczeniowych.

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?